API Testsida

Nuvarande version av APIet är 3.3.0.

Använd formuläret nedan för att testa Order API typ 1.

Formuläret kommer ifyllt med ett xml-exempel.


För att anropa Order API typ 1 från din egen applikation anger du
https://api.fraktjakt.se/orders/order_xml?xml= följt av din xml som du CGI/URL-encodar.

API-dokumentation

Fraktjakts API-manual, på svenska
Fraktjakts API-manual, in English

Exempel – Anropstyp 1 INRIKES

Exempel – Anropstyp 1 UTRIKES

Copyright © 2007 – 2019 Fraktjakt AB.  All rights reserved.